ЗА НЕДЕРМАН

Групата Nederman е водещ световен доставчик и разработчик на продукти и решения в сектора на екологичните технологии

Всички наши решения съчетават грижа за околната среда и за здравето на служителите чрез подобряване на ефективността на работа и производствeната икономика, което прави нашите продукти както екологично ефикасни, така и икономически ефективни. В нашата визия ние комбинираме тези две понятия под общо име: еко-ефективност.


Екологични технологии

Мисия

С уникална база знания в областта на приложенията, продуктите и системите, ние допринасяме за ефикасността на производството, опазване на околната среда и обезопасяване на рaботните места

Визия
Да бъдем глобален лидер на компетентност в решения за еко-ефективно производство


Nederman има дълга история

През 1944 г. компанията е основана в Швеция от Filip Nederman. Дружеството стана пионер в разработването на решения за контрол на замърсяването на въздуха в производствените съоръжения, защита на здравето на работниците и подобряване на тяхното работно място.
През 2010 Nederman придоби Dantherm Filtration, образувайки водеща компания в света в сферата на индустриалната филтрация на въздуха, доставка на решения за контрол на замърсяването на въздуха, както за вътрешната, кака и външната страна на фабрики.
Компанията също така предлага водещи решения за управление на ресурсите, т.е. рециклиране, изхвърляне, доставка и дистрибуция на различни медии т.н.


Глобално присъствие


Nederman има филиали в 30 страни и агенти и дистрибутори в над 30 страни