За сваляне: Презентации и видео

 
 

NEDERMAN - корпоративна презентация
Презентацията  на Jan Svensson представя накратко историята на Nederman, обхвата на нейната дейност и глобалното и присъствие, както и своята мисия  да създава еко-ефикасни решения с фокус върхъ клиехтите си.


Размер: 1.2 MB

NEDERMAN за автомобилната индустрия
Презентацията представя системи и решения за улавяне на изгорели автомобилни газове в авторемонтни сервизи и депа за пожарни и спешни авжтомобили.Размер: 5.1 MB

NEDERMAN за заваръчните процеси
Показани са системи и решения за защита на заварчиците от вредното въздействие на заваръчните димове. Фокуса е върху улавянето вредностите от мястото където се образувт, преди да стигнат зоната на дишане.Размер: 3.9 MB

NEDERMAN за филтрация на прах

Jan Svensson показва накратко здравните аспекти и потребността от прахоулавяне и гамата прахоуловители на Nederman. Акцента е върху многоцелевия  филтър FMK / FMC и най-новата разработка на компанията:  серията LBP/LCP. Последните, поради модулния си дизайн, са практически без ограничение в капацитета.

Размер: 5.6 MB

Прахова Eксплозия - въведение
Презентацията на Jan Svensson представя накратко основни положения при прахови експлозии, класификацията на експлозивните прахове и принципните подходи за намаляване на риска от експлозия при работа с такива прахове.

Размер: 2.6 MB

Заваръчни димове-рискове и решения
Наръчник за заварчици - Заваръчни димове-рискове и решения. Заваръчни техники,Генериране на заваръчен дим,Рискове за здравето от дима,Стандарти и наредби,Аспираторни решения,Почистване на работните зони

Размер: 5.7 MB