Референции

От 2006 година Тангра-АВ ООД предлага продукти, системи и решения за подобряване на работната среда в индустриални обекти и автосервизи. По-долу ще видите в хронологичен ред някои от обектите и решенията, в които сме участвували изцяло (от техническото решение до пускането в експлоатация) или частично.

През годините сме се връщали в някои от обектите за да разширяваме обхвата или да решаваме други проблеми. По разбираеми причини в този референтен лист не са включени продукти, които сме доставяли на наши клиенти и партньори за проекти иапълнявани от тях за неизвестни за нас обекти.

Също така се надяваме да рабирате отсъствието на специфична и детайлна информация относно обектите и решенията в които сме били включени. Единствената цел на това представяне е да покаже широтата на спектъра решения и множеството индустрии, в които сме и можем да бъдем полезни.

 

Балкан Стар София


Доставка


Дистрибуция на флуиди

•   Сaмонавиващи се макари модел   889 за max. 1.5MPa. С 15m маркуч 1/2"(12.5mm).

 

Доставка и монтаж

Екстракция на изгорели автомобилни газове

•   Екстракторни релси 920 L= 15 м

•   Екстракторни колички 920/400 с маркуч Ø100mm

 

 

Евро Геймс Технолоджи ООД


Доставка и монтаж

Екстракция на дим от спояване

•   Екстракторен комплкт: TX 3000 220/230V ESD

•   Смукатели от пояаника - Clip-on kit universal, ESD

 

 

Порше София Изток


Доставка и монтаж


Екстракция на изгорели автомобилни газове

•   Екстракторна релса   920 L= 17.5m

•   Екстракторни количка 920/400, Ø100mm NR-B с

клапа и балансьор

•   Екстракторен барабан - NR-CP Ø100, 7.5m.

 

Вакуумно прахоулавяне

•   Вакумен агрегат E-PAK 300 400V 50Hz

•   Powerbox 10 EUR - енергетични блокове

•   PA600 – рамена за Powerbox

•   Автоматични вакумни клапани TAV50FV/MV-G

 

 

ГД "МА.АЛ-Харафи и синове и Адмак Дж. Контрактинг Ко" - Сграда за пожарна безопасност и за защита на населението Летище София


Доставка и монтаж


Екстракция на изгорели автомобилни газове
в депа за пожарни и спешни автомобили

•   Екстрaкторни системи: MAGNATRACK-S®

•   Вентилатори: N29- 2.2kw. 220-240/380-420v

•   Моторни клапи D=160, 50hz / 220-240V-ръчно задействане

 

Мини Марица Изток ЕАД


Доставка и монтаж


Екстракция на заваръчни димове

•   Едномодулни касетни филтри FilterMax DF 40

•   Екстракторни рамена Original Arm 4nV

•   Автоматични моторни клапи MDA160

•   Вентилатори NCF 40/25. 400/690V, 5.5kW, 50Hz.

•   Вентилаторни   стартери 11 (Y/D), 4 - 11 kW, 400V

 

 

М + С Хидравлик АД


Доставка


Прахоулавяне

•   Филтърен агрегат FilterBоx 1.5 kW

•   Екстракторни рамена Original Arm 2m

•   Шумозаглушители

 

 

Митница Никопол


Доставка


Екстракция на изгорели автомобилни газове

•   Екстракторна релса   920 L= 22,5m

•   Екстракторни количка 920/1500 за автомобили в движение (Тролей + маркуч NR-CP Ø150 мм, 6 м, с балансьор, предпазен съединител и амортисьор)

+ автоматично откачване на дюзата

•   Вентилатор N29 2.2kw

 


ПРИТИ 95 ООД

Доставка

Екстракция на заваръчни димове

•   Вентилатори N29 2.2 kW

•   Екстракторни рамена Original Arm 2m

 

 

Порше София Запад


Доставка и монтаж


Екстракция на изгорели автомобилни газове

•   Екстракторни релси   920 L= 7.5 m

•   Екстракторни релси   920 L= 10 m

•   Екстракторни колички 920/400, Ø100mm NR-B с клапа и балансьор

•   Екстракторен барабан - NR-CP Ø100, 7.5m.

•   Вентилатори N10 0.55kW 230/400V


Вакуумно прахоулавяне                                        

•   Вакуумен агрегат E-PAK 300 ATEX Ex II 1/- D; St1 & St2

•   Енергетични блокове Powerbox 10 EUR -

•   Капачкови клапи KV50 cpl

•   Вакумни клапани TAV50FV/MV-G
 

 

Пневматика - Серта АД


Доставка и монтаж


Екстракция на заваръчни димове

•   Вакуумни агрегати VAC 20-3000 BF с Anti Surge Control (антипомпажни системи)

•   Сдвоени вакуумни филтри FlexFilter Twin

•   Вакумни клапани TAV 50 MV-W.

•   Капачкови клапи KV50 cpl

•   High Vacuum Starters PLC Y/D Starter 6

•   Fire alarm.

 

Оптеко и партньори ООД


Доставка


Екстракция маслени мъгли

•   Филтър за маслени мъгли NOM4

 

Еспейс ООД


Доставка и монтаж

 

Екстракция на димове от екструдери

•   Екстракторни рамена Original 3 m

•   Вентилатор NCF 30/25 400/690v. 4kw 50hz

•   Екстракторни рамена NEX MD 2m

•   Вентилатор N24 fan 0.9kw

 

Прахоулавяне от миксер

•   Компактен касетен филтър FilterMax C 25

 

Венто-К ООД

Доставка

Екстракция мястото на образуване

•   FX Ø75 EX ESD 1150 mm

 

Монди Стамболийски ЕАД


Доставка


Дистрибуция на флуиди

•   Самонавиващи се макари за маркучи HR 884

 

 

Кристиан Нейко


Доставка


Ергономия на работното място

•   Балансьор 5,9-8,2 кг

 

 

Челопеч Майнинг ЕАД


Доставка

 

Мобилни екстрактори

•   Преносим вентилатор N 24 комплект

 

Дистрибуция на флуиди

•   Самонавиващи се макари за маркучи HR 884

 

 

Хенкел – Мировяне


Доставка

Почистване

•   Прахосмукачка P300B

•   Ежекторна прахосмукачка 426A Ex - NE52,S50, ATEX Ex II 2 GD

 

Прахоулавяне

•   Екстракторни рамена FX 100x1800 ESD

•   Екстракторни рамена Original 2 m

•   Екстракторен комплект EK 2500 EUR 240V

 

Тойота сервиз Варна


Доставка

Екстракция на изгорели автомобилни газове

•   Екстракторни релси   920 L= 5 m

•   Екстракторни колички 920/400, Ø100mm NR-B с клапа и балансьор

•   Вентилатори N10

 

Авител ООД


Доставка и монтаж

Екстракция на изгорели автомобилни газове

•   Самостоятелен екстрактор Ø100/5m NR-B, Cord

•   Вентилатор N24
 

 

Крайбург България ЕООД Нови Искър


Доставка и монтаж

Прахоулавяне

•   Компактен касетен филтър FilterMax C 25

 

Каракашев и син ЕООД


Доставка и монтаж

Екстракция на заваръчни димове

•   Компактен касетен филтър FilterMax C 25

•   Екстракторни рамена Original Arm 4m

 

Луфтханза техник София

Доставка и монтаж

Прахоулавяне

•   Вакуумен агрегат VAC 20-3000 BF ASC G II

•   Вакуумен агрегат VAC 20-1500 400V 50Hz ASC G II

•   Вакуумни агрегати FlexPak 1000 3 x 400V 50Hz

•   Вакуумен филтър FlexFilter Single

•   Вакумни клапани TAV 50 MV.

•   Капачкови клапи KV50 cpl

•   High Vacuum Starters PLC Y/D Starter 4.

•   High Vacuum Starters PLC Y/D Starter 6

•   Балансирани рамена BA 250

•   Двумодулен филтър FilterMax DF 80. DFO

•   Вентилатор NCF 120/15.

 

Енерсис АД гр. Търговище


Доставка и монтаж

Прахоулавяне

•   Екстракторни рамена NEX MD 4m

•   Екстракторни рамена   NEX HD 2m

•   Едно - модулен касетен филтър FilterMax 40 DFI

•   Вентилатор NCF30/25, 400V, 4 KW

•   Вентилаторен стартер 5.5 (DOL), 5.5 kW, 400V

•   Гладки надлъжнозаварени въздуховоди

 

 

 

TOYOTA София Запад


Доставка и монтаж

Екстракция на изгорели автомобилни газове

•   Подподова система

•   Подови колектори 240x240x30mm, ø150÷155 отвор

•   Комплекти от: маркуч за автомобилни газове ø100mm, 3m и гумена дюза ø75/150

•   Вентилатор

 

 

 

Шьоли - оптикс ООД Панагюрище


Доставка и монтаж

Екстракция маслени мъгли

•   Филтър за маслени мъгли NOM4

•   Екстракторни рамена FX Ф 75mm Original L=1100 mm.

 

ФЕСТО ПРОИЗВОДСТВО ЕООД


Доставка и монтаж

Екстракция на дим от спояване

•   Модулни филтърни системи FMS

•   Вентилатори N40, 1.5kW. 230/400V

•   Екстракторни рамена FX 32 ESD

•   Екстракторни комплекти EK 1000 ESD

•   Екстракторни комплекти EK 500

•   Екстракторни рамена FX 75 L=1100

•   Двумодулен касетнен филтър FilterMax DF 80

•   Вентилатор NCF 30/25, 400/690V, 4kW

•   Fan Inverter 4

•   Вентилатор N40, 1.5kW. 230/400V

•   Fan Inverter 1.5
 

Екстракция на дим от щприцове

•   Екстракторни рамена NEX MD 5m

•   Компактни касетни филтри FilterMax C 25

•   Fan Inverter 3
 

Екстракция на прах , гранули и кабелни обелки

•   Пресепаратори

•   Стенни агрегати FilterBox 1.5 kW

•   Компактен касетен филтър FilterMax C 25

 

 

Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България АД


Доставка

•   Прахосмукачки P300 I EUR

 

 

Хидравлични Елементи и Системи АД Ямбол


Доставка и монтаж

Екстракция на заваръчни димове

•   Вакуумен агрегат E-PAK 500 400V 50Hz

•   Вакуумен агрегат FlexPak 1000 3 x 400V 50Hz

•   Автоматичен клапан TAV 50 MV-W.

 

 

 

Еър Тех Системс ООД


Доставка

Екстракция на експлозивни субстанции

•   Екстракторни рамена NEX S 3m ATEX EX II 2 D/G


Екстракция
от мястото на образуване

•   Екстракторни раменаFX100-1200

 

 

Бруната ООД


Доставка

Безпрахово песъковане

•   Песъкоструен агрегат SB 750

 

 

Идеал Стандарт – Видима АД


Доставка

Дистрибуция на флуиди и енергия

•   Самонавиващи се макари за маркучи HR 20

•   Самонавиващи се кабелни макари CR20

 

Екстракция от мястото на образуване

•   Екстракторни рамена NEX MD 4m

•   Вентилатори N40

•   Преносими вентилатори N24-portable

 

ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД Враца


Доставка и монтаж

Екстракция на заваръчни димове

•   Екстракторни рамена NEX MD 3m

•   Вентилатори N16, 0,55kW, 220-240/380-420V

 

НЕС Нови Енергийни Системи ООД Шумен


Доставка и монтаж

Екстракция на заваръчни димове

•   Екстракторни рамена Оriginal l=2m

•   Автоматични моторни клапи MDA125

•   Компактен касетен филтър FilterMax C 25

 

 

ОМЕГА ООД


Доставка и монтаж

Екстракция на заваръчни димове

•   Екстракторни рамена NEX HD 2m

•   Вентилатори NCF 30/15

 

 

Каммартон България ЕООД


Доставка

Дистрибуция на флуиди

•   Самонавиващи се макари за маркучи (HR) серия 876, за кислород и ацетилен

 

 

Съвременни системи ЕООД - Русе


Доставка

Прахоулавяне

•   Филтри Auto M Z 7.5 Shaker Filter

•   Въздуховоди надлъжнозаварени, 2mm дебелина

 

 

Cool Consult


Доставка

Екстракция маслени мъгли

•   Филтри за маслени мъгли NOM4 + HEPA филтри

 

Дистрибуция на флуиди и енергия

•   Кабелни макари C30

•   Кабелни макари   C20,12m2x1,0+lamp LED

•   Кабелна макара серия 793, 15m кабел 5G2,5

 

Екстракция на заваръчни димове

•   FilterCart W3 230V 50Hz, 3m, EUR+ HEPA филтър H13

•   FilterBox 10 M 400V/3ph/50Hz/0,9kW/ Mec, mobile

 

Екстракция от мястото на образуване на експлозивни субстанции

•   Екстракторни рамена NEX S 4m ø160

 

Екстракция на изгорели автомобилни газове

•   Екстракторен барабан с моторно навиване 865M с маркуч Ф 200 mm NR-CP, дължина 10 m

•   Екстракторен барабан с моторно навиване 865M с маркуч Ф 150 mm NR-CP, дължина 10 m

•   Дюзи гума за автомобилни газове за тежки камиони

•   Вентилатори N29 1,5kW, 230/400V

•   Вентилатори N40 вентилатор, 2,2kW, 230/400V,

 

Почистване

•   Прахосмукачка Bb104
 

 

Завод за твърди лекарствени форми на Софарма АД


Доставка и монтаж

Екстракция на експлозивни прахове

•   Екстракторни рамена NEX S 3 m Ф0.125 m, с клапа на смукателя. ATEX Ex II 2 D/G

•   FilterMax DX 3000 SR, side relief, ATEX Ex II 2/3D 125°C

•   FilterMax DX 6000 SR, side relief, ATEX Ex II 2/3D 125°C

•   Антидетонационна клапа VST Dn 200 CE 1026 Ex D St2

•   Антидетонационна клапа VST Dn 280 CE 1026 Ex D St2 Антидетонационна клапа VST Dn 315 CE 1026 Ex D St2

•   Вентилатор NCF 40/25. EX, 5.5kW

•   Fan Starter 5.5 PTC (DOL), 2.2 - 5.5kW

•   Вентилатор NCF 80/25. EX, 11kW, ATEX Ex II 3D 125°C

•   Fan Starter 11 PTC (Y/D), 4 - 11 kW, ATEX Ex II 3D 125°C

•   Гладки надлъжнозаварени въздуховоди с ревизии

 

Ак Магнит АД


Доставка

Екстракция от мястото на образуване

•   Екстракторни рамена FX Ф 100mm Original L=1250

•   Eкстракторнo рамo Body Workshop 5m

•   Вентилатор N16, 0,55kW, 230/400

 

ДП РАО Козлодуй


Доставка и пускане в действие

Екстракция на заваръчни димове

•    Филтри за 25000 m3/h: DS 44-K With PowerPulse cleaningsystem, with internal compressor: 7,5 bar, 350 Nl/min - ATEX Approved, TÜV Certificate: EX9 09 10 48836 011

•   Контролери: PowerPulse ECOtrol filtercontrol

•   Системи за контрол на скъсан ръкав: BBD6 Broken Bag Detector 80° 100-240vac

•   Вентилатори: JK-60 MT L 37,0 kW 2050 min-¹ 400/690 V

•   Щумозаглушителни боксове: Acoustic booth w/cool. Fan 75 with bottom + 100 mm legs

•   Управляващи табла 37 kW

 

Сенсата Технолоджис България


Доставка и монтаж

Екстракция на прах

•   FilterBox Basic. Ръчно почистван.

•   Вентилатор N291.5kW,400V, 3-ф.50Hz

•   Екстракторни рамена FX Ф 50mm Original L=700 mm.

 

 

Мах 2 България ООД – Стара загора


Доставка

Екстракция на заваръчни димове

•   Екстракторни рамена Standard 2 m.

 

 

Йотов ООД - Разград


Доставка

Прахоулавяне

•   Филтри Auto M Z 7.5 Shaker Filter

•   Въздуховоди надлъжнозаварени, 2mm дебелина

 

 

АББ България ЕООД - клон Раковски


Доставка и монтаж

Екстракция на прах

•   Компактен касетен филтър FilterMax C 25

 

 

 

Неофарм България ЕООД


Доставка и монтаж

Екстракция на прах

•   Екстракторни рамена FX Ø 50mm Original L=700 mm.

•   Екстракторни рамена FX Ø 100mm Chem L=1250 mm

•   FilterBox GIII 12 M400V/3ph/50Hz/2,2kW/Pneu.,

•   Mobile

•   WeldFilter C10

 

Дистрибуция на флуиди и енергия

•   Макари за маркучи H30

 

 

София Мед АД


Доставка

Дистрибуция на флуиди и енергия

•   Самонавиващи се макари за маркучи серия 884

•   Самонавиващи се макари за маркучи серия 883

 

 

Транс Билд ЕООД - Сграда за пожарна безопасност и за защита на населението Лзлин


Доставка и монтаж

Екстракция на изгорели автомобилни газове в депа за пожарни и спешни автомобили

•   Екстрaкторни системи: MAGNATRACK-S®

•   Вентилатори: N40- 1.5kw. 220-240/380-420v

 

 

Техностар 2000 ЕООД


Доставка

Екстракция на изгорели автомобилни газове

•   Екстракторни релси   920 L= 10 m; 15m

•   Екстракторни колички 920/400, Ø100mm

•   Екстракторни колички 920/1500, Ø150mm

•   Дюзи

•   Вентилатори N16; N24

 

Мебел Стил ООД


Доставка

Екстракция от мястото на образуване

•   Екстракторни рамена Original 2 m.

•   Вентилатор N24

 

ТСР ИНЖЕНЕРИНГ ООД


Доставка

Прахоулавяне

•   Едномодулен касетен филтър FilterMax DF 40. FO

•   Двумодулен касетен филтър FilterMax DF 80. FO

 

ОПТИКС АД


Доставка

Екстракция от мястото на образуване

•   Екстракторни рамена FX Ф 32 ESD L=1000 mm.

•   Смукатели Dome hood 1/2 for FX 32 ESD (Качулка)

 

ЖИЛМЕН – Ж – ЕООД


Доставка

Екстракция на изгорели автомобилни газове в депа за пожарни и спешни автомобили

•   Екстракторни системи: MAGNATRACK-S®

•  Вентилатори: N40- 1.5kw. 220-240/380-420v